Cestovní pojištění srovnání

Cestovní pojištění srovnání je ideální prostředek k získání přehledu o tom, jak se pohybují nabídky a ceny za pojištění na cesty. V případě, že hledáte nejlevnější nabídku, lze využít porovnání pomocí srovnávačů. Na adekvátních internetových webech lze provézt porovnání cen za cestovní pojištění. Při vyhodnocování je ale vhodné nezaměřovat se jenom na cenu, ale také brát v úvahu obsah pojištění na cesty. Zvažte předem, jaká rizika Vás na cestě do zahraničí mohou čekat, a dle toho vybírejte. Mimo základní cestovní pojištění lze také sjednat i některá další připojištění. Veškerá jednání o rozsahu a podmínkách pojištění včetně konečného uzavření pojistné smlouvy lze provézt online. Cestovní pojištění online je nejrychlejší způsob a mnohdy i cenově zvýhodněn. Online způsob je tedy výhodný po všech stránkách.

Cestovní pojištění online a pomoc v zahraničí

Sjednané cestovní pojištění online je plnohodnotné a odráží sjednané pojistné podmínky. Na základě podepsané pojistné smlouvě je vybraná pojišťovna připravena poskytnout sjednanou pomoc v zahraničí. Podle dohodnutého rozsahu můžete očekávat její pomoc:

  • při onemocnění a úrazu
  • při škodě na zavazadlech
  • při odpovědnosti za škodu
  • a dalších

Cestovní pojištění kryje dohodnutá rizika a v případě pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve sjednané výši na základě pojistných limitů. Pojistné limity stanovují spoluúčast pojištěnce na náhradě vzniklých škod, nebo při úhradě za ošetření, léčbu, léky a přepravu. Při ztrátě zavazadel je nutno doložit jejich obsah před ztrátou. Při krytí odpovědnosti za škodu je rozhodující sjednaná výše plnění. Cestovní pojištění srovnání bude provedeno optimálně, pokud budou vzata všechna podstatná a důležitá fakta ovlivňující pokrytí rizik a jejich výši v pojistných náhradách.

Cestovní pojištění online a asistenční služby

Cestovní pojištění online, které uzavřete, by mělo také odrážet úroveň asistenčních služeb. Pomoc pojišťovny v zahraničí se bude každopádně hodit, zejména pokud se ocitnete v tísni. Asistenční služby obsahují adekvátní výpomoc dle druhu pojistné události. Poskytují je zástupci pojišťovny v rámci sjednaného pojištění na cesty. Někdy může obsahovat i právní pomoc.

srovnejte si nejlevnější cestovní pojištění, cesta na Slovensko autem s Top-pojištění.cz, myslete i na pojištění storno zájezdu

Zahraniční pojištění