Pojištění aut do zahraničí

Pojištění aut lze sjednat i pro účely cestování v rámci dovolené. Každý zájemce o takové pojištění má možnost vybírat z celé řady pojistných produktů, které jsou zaměřené na pokrytí rizik spojených s cestami na dovolenou. Pokud klient nemá trvale rozšířené pojištění svého vozidla, může si pojištění auta na dovolenousjednat i na omezenou dobu, potřebnou k vycestování a vrácení zpět. Pojištěné vozidlo má potom zajištěnou pojistnou ochranu v dohodnutém rozsahu. Připojistit lze zdraví i majetek. K tomu to pojištění obvykle pojišťovny nabízí i celou řadu asistenčních služeb. Ty jsou zaměřeny na pomoc klientům, pokud se dostanou do svízelné situace. Pojištění aut v rámci pojistných produktů nabízených za účelem pojistné ochrany po dobu trvání cesty po zahraničí je zaměřené na rozšířené pojistné krytí rizik spojených se škodami způsobenými na zdraví či majetku osob cestujících v pojištěném vozidle.

Druhy pojištění

Pojištění aut zaměřené na cesty na dovolenou může mít nejrůznější podobu. Od havarijního pojištění přes úrazové až po pojištění odpovědnosti za způsobené škody třetí osobě. Mimo to si každý zájemce může dále dojednat s pojišťovnou i další druhy připojištění. Dle potřeby je možné základní pojištění aut na dovolenouještě rozšířit o pojištění skel, nadstandardní výbavy vozu, pojištění zavazadel, pojištění proti loupeži či odcizení a v neposlední řadě i proti vandalismu a přírodním katastrofám.

Asistenční služby

Pojištění aut na cesty na dovolenou lze ještě doplnit o asistenční služby. Cílem asistenčních služeb je pomoc pojištěnému klientovi v případě nehody, nebo i v jiných prekérních situacích. V rámci asistenčních služeb může klient získat pomoc od pojišťovny dle druhu svízelné situace. Může očekávat výpomoc – finanční, tlumočnickou či právní. Forma asistenční pomoci je předmětem ujednání.

srovnejte si nejlevnější cestovní pojištění, cesta na Slovensko autem s Top-pojištění.cz, myslete i na pojištění storno zájezdu

Zahraniční pojištění