Zahraniční pojištění – druhy

Krásný výhled

Zahraniční pojištění se dá rozdělit podle druhu poskytované pojistné ochrany a pokrytí případných cestovních rizik. Pojišťovny v rámci svých pojistných programů nabízí celou řadu specializovaných pojistných balíčků, které mají speciální zaměření. Jmenujme alespoň některé z nich:

  • pro jednotlivé osoby, nebo skupiny osob
  • pro rodiče s dětmi
  • pro těhotné ženy
  • pro seniory
  • pro studenty
  • pro zaměstnance
  • pro cizince
  • pro zvířata
  • a jiná

Zahraniční pojištění, která jsou takto přímo učena, mají své specifické pojistné podmínky, které vychází z potřeb požadované pojistné ochrany, kterou od pojišťovny očekávají. Základ tvoří vždy pojistná ochrana zdravotních rizik a k tomu se připojuje i pojištění majetkové ujmy. Dalo by se napsat, že pro tyto klienty je zahraniční pojištění šité na míru.

Pojistné podmínky

Specifická zahraniční pojištění pro výše jmenované klienty obvykle obsahují dle rizikovosti rozšířenou pojistnou ochranu, anebo na druhou stranu i některá omezení, která vychází především ze zdravotních rizik například těhotných žen, popřípadě seniorů. Pojistné podmínky pro tyto osoby mají i speciálně sestavené pojistné limity, od kterých se v případě vzniku škody odvíjí i následné odškodnění. Zahraniční pojištění může mít i pro některé klienty zvýhodněné pojistné podmínky a to především výši pojistného. Jako příklad můžeme uvézt děti a studenty.

Pojistná smlouva

Při uzavírání pojistné smlouvy na zahraniční pojištění se u všech uvedených potenciálních klientů nic nemění. I když vyžadují individuální přístup k sestavení obsahu pojištění, jsou pro ně platné stejné pojistné podmínky, jako pro jakékoliv jiné osoby. Pojistnou smlouvu, mohou uzavřít přímo v pojišťovně, nebo na některé z jejich poboček. Uzavření smlouvy i v těchto případech jde i online cestou.

srovnejte si nejlevnější cestovní pojištění, cesta na Slovensko autem s Top-pojištění.cz, myslete i na pojištění storno zájezdu

Zahraniční pojištění