Zahraniční pojištění online

Zahraniční pojištění online je plnohodnotné svým obsahem a vyrovná se uzavírání pojistných smluv přímo na pobočkách pojišťoven. Online formu sjednávání pojištění v současnosti využívá stále více klientů. Je rychlé a mnohdy i finančně výhodné. Touto cestou lze uzavřít jakékoliv zahraniční cestovní pojištění ať už standardního obsahu, nebo blíže časově specifikované. Zahraniční pojištění mohou uzavřít, jak soukromé osoby, tak i firmy či organizace. Pojištění na vycestování do zahraničí pro soukromé osoby odráží potřeby pokrytí rizik spojených s cestou převážně na dovolenou. U firemních pojištění se jedná zejména o pojištění zaměstnanců při jejich služebních cestách.

Doba pojištění

Zahraniční pojištění se uzavírá podle potřeb klienta. V časovém horizontu lze cestovní pojištění do zahraničí uzavřít krátkodobě, nebo dlouhodobě. Krátkodobé pojištění se využívá pro cesty na dovolenou či za sportem, bývají od jednoho dne až například do 2-3 týdnů. Tato pojištění obvykle pokrývají rizika spojená s cestou a pobytem v turistických destinacích. Dlouhodobé pojištění uzavírají především ti, kteří vycestují například za prací na delší dobu - třeba na jeden rok. Další varianty pojištění odráží četnost - tedy lze sjednat pojištění jednorázové, případně opakované. Jednorázové zahraniční pojištění se sjednává pro jednu cestu a opakované pro pravidelně se opakující služební cesty, obvykle pracovního charakteru.

Počet pojištěnců

Zahraniční pojištění online dále umožňuje uzavřít pojistky pro jednu osobu, nebo celé rodiny, případně pro více osob najednou cestujících společně. Toto platí pro soukromé osoby. Pro firmy, které vysílají své zaměstnance za prací do zahraničí, se mohou s pojišťovnou dohodnout o hromadném pojištění, avšak je nutné dodat úplný seznam zaměstnanců, kteří mají být pojištěni.

srovnejte si nejlevnější cestovní pojištění, cesta na Slovensko autem s Top-pojištění.cz, myslete i na pojištění storno zájezdu

Zahraniční pojištění